De website is momenteel in onderhoud. De door u gewenste informatie kan ontbreken.
Voor eventuele vragen kunt u ons telefonisch bereiken op 045 – 5 25 11 96 of per mail op directie.rkbsdecaleidoscoop@movare.nl

MR

Wat doet de medezeggenschapsraad?

Het schoolbestuur en de directie zijn verantwoordelijk voor de te nemen beleidsbeslissingen. Zij handelen echter niet alleen, maar doen dit in overleg met onder andere de MR. De MR praat in feite over alles wat met de school te maken heeft, geeft adviezen en beslist mee.

Er zijn verschillende soorten beslissingen: die waar de MR advies over moet geven, die waarvoor instemming van de MR vereist is en die waarover de schoolleiding de MR alleen hoeft te informeren.

Notulen MR 24-09-2020