School- en
Klassenregels

Een veilige en vertrouwde omgeving!

Op basisschool De Caleidoscoop gaan we netjes en respectvol met elkaar om.
Zo is en blijft onze school een veilig en vertrouwde omgeving voor iedereen.

Regels voor de school

Wij zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort en zich veilig voelt;
Wij zorgen met elkaar voor rust in én om de school;
Wij houden met elkaar de school en de omgeving netjes.

Regels voor de klas

Wij zorgen ervoor dat iedereen rustig zijn of haar werk kan doen;
Wij luisteren naar elkaar;
Wij gaan zorgvuldig om met de materialen van de school en van de ander.

Regels voor de omgeving

We zeggen “stop!” als iets niet goed gaat;
We lossen problemen op door te praten;
We gaan vriendelijk met elkaar om, ook op het plein.

Binnenkomen

Om 08.20 luidt de eerste bel en start de inlooptijd. De inlooptijd is van 08.20 tot 08.30. Binnen deze inlooptijd wordt verwacht dat de leerlingen naar hun klas gaan.
Er zijn teamleden op ons schoolplein om de leerlingen mee naar binnen te begeleiden.

Ouders lopen niet mee naar binnen zodat leerkrachten aandacht voor de leerlingen hebben en rustig kunnen starten.

Natuurlijk mogen ouders van nieuwe leerlingen altijd meelopen naar de klas van hun kind.

Aan het eind van de dag, na het luiden van de laatste bel, bent u op school altijd welkom.

Overblijven

Bij een continurooster is overblijven een samenwerking tussen de directie en teamleden. Zij dragen zorg voor de organisatie en de praktische uitvoering van de gehele lunchpauze: eten en spelen. Het eten vindt in de klassen plaats onder toezicht van de leerkracht. Het spelen gebeurt op het schoolplein onder toezicht van de teamleden.

Tijden

Kleine pauze
Groep 1 t/m 410.00 – 10.15
Groep 5 t/m 810.20 – 10.35

De buitenwacht bestaat in de kleine pauze uit leerkrachten.

Lunchpauze
Groep 1 t/m 412.30 – 12.45
Groep 5 t/m 812.20 – 12.35
Grote pauze
Groep 1 t/m 412.00 – 12.30
Groep 5 t/m 812.35 – 13.05

De buitenwacht bestaat uit drie teamleden.

Lunchen

De leerlingen nemen zelf een lunchpakket mee naar school.

De kinderen lunchen onder toezicht van de leerkracht. Het eten is een lesgebonden activiteit en duurt 15 minuten. Tijdens het eten wordt een ontspannende activiteit aangeboden zoals voorlezen of tv kijken.

Tijdens het lunchen gelden een aantal regels:

  • Iedereen begint op hetzelfde moment met eten na een moment van stilte;
  • We eten en drinken netjes;
  • Tijdens het eten en drinken blijft iedereen zitten;
  • Na het eten en drinken ruimt iedereen zijn afval op;
  • Alle tafels worden schoongemaakt aan het einde van de lunch;
  • We wachten tot iedereen klaar is met eten;
  • Eten dat na de lunch overblijft, wordt meegenomen naar huis.

Buitenspelen

Na de lunch gaan de kinderen naar buiten om te spelen en bewegen. Er zijn verschillende spelmaterialen aanwezig, maar leerlingen mogen ook van thuis iets meenemen. Denk bijvoorbeeld aan een springtouw.

Slecht weer

Bij slecht weer kunnen de kinderen in de klas spelen met extra materialen. Tevens wordt er door de teamleden gebruik gemaakt van het smartboard.

Tijdens het overblijven worden de school– en klassenregels gehanteerd.

Verlof aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van verlof vindt u terug in onze schoolgids bij de documenten.

Ziekmelden

Indien uw kind ziek is en niet naar school kan komen, kunt u dit telefonisch melden via 045 525 1196.

Buitenspelen

Tijdens het buitenspelen zijn er voldoende personen op het plein die toezicht houden. Alle leerlingen blijven buiten totdat de bel gaat.

De leerlingen moeten toestemming vragen als ze naar binnen willen gaan tijdens het buitenspelen. Ze mogen niet in de klaslokalen komen. Leerlingen dienen voorafgaand aan het spelen naar het toilet te gaan of direct aansluitend bij het naar binnen gaan. Dit heeft te maken met de brandveiligheid en het ontruimingsplan.

Talud en grasveldje

Het talud en grasveld kunnen niet worden gebruikt van november tot en met april. Indien het slecht weer is, zet de pleinwacht een rode vlag neer. Dit betekent dat het talud en grasveldje niet gebruikt mogen worden.

Vóór 9.30 uur mogen de leerlingen niet op het talud spelen.

Veiligheid

Medicijnen

Op school worden geen medische handelingen verricht en in principe geen medicijnen toegediend. Als blijkt dat de medicijnen toegediend moeten worden op tijdstippen dat de ouders hiertoe niet in staat zijn, kan van deze regels worden afgeweken. De ouders/verzorgers dienen dan het formulier ‘Verstrekken van medicijnen op verzoeken in te vullen en ondertekenen.

Er wordt gelet op allergenen en medicijngebruik, maar voor de gevolgen van eventueel wel of niet toedienen van medicijnen of nuttigen van voedsel dat allergische reacties oproept, is de school noch de bijbehorende coördinatoren aansprakelijk.

EHBO

Voor kleine ongevallen hebben wij op diverse plekken EHBO-koffers staan. Daarnaast zijn er verschillende leerkrachten in het bezit van een geldig BHV- en/of EHBO-diploma. Zij helpen bij ernstige ongevallen.

Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan tijdens de schooltijd geldt met enkele aanpassingen ook voor de lunchpauze. Bij calamiteiten zullen de leerlingen die binnen zijn onder leiding van de leerkracht naar buiten lopen. De leerlingen die buiten zijn, worden verzameld op de afgesproken plaats.

Wilt u meer lezen over onze school?

Bekijk dan alle nieuwsberichten.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details