De website is momenteel in onderhoud. De door u gewenste informatie kan ontbreken.
Voor eventuele vragen kunt u ons telefonisch bereiken op 045 – 5 25 11 96 of per mail op directie.rkbsdecaleidoscoop@movare.nl

Missie en visie

Waar staat basischool de Caleidscoop voor?

Onze basisschool vindt betekenisvol leren in een eigentijdse context belangrijk. Vanuit gefundeerd en degelijk onderwijs worden leerlingen uitgedaagd om creatief te durven denken.

De maatschappij verandert. Wij, het team van basisschool de Caleidoscoop, willen aansluiten bij het veranderende samen leven, leren en werken van onze leerlingen. Wij zijn er van overtuigd dat we ons onderwijssysteem verder moeten aanpassen

van uitsluitend kennis overbrengen naar het ontwikkelen van competenties (vaardigheden) die onze leerlingen, uw kinderen, nodig hebben om straks goed te kunnen deelnemen aan het leven van de 21ste eeuw.

Leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Daarbij hebben we oog en oor voor de ander. Die houding ontwikkelt vanuit empathie communicatief vaardige kinderen. Uw kind geeft de 21ste eeuw kleur!

 

Onze doelen 2018 – 2019

 

  • De leerkrachten hanteren vanaf september 2018 Snappet in de groepen 6 t/m 8. In de groepen 1 t/m 5 wordt gewerkt met een nieuwe rekenmethode ”Getal & Ruimte Junior
  • De leerkrachten hanteren tijdens de reguliere gymlessen de methode bewegingsonderwijs waarbij de leerlingen de hoofdbeginselen (SLO) van de belangrijkste bewegings- en spelvormen in aansprekende bewegingssituaties ervaren.
  • Er is gekozen voor een evidence based systeem dat zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school. Deze manier van werken, volgens de methode P.A.D., werd in schooljaar 2017-2018 uitgerold op onze school onder begeleiding van het Semenarium van Orthopedagogiek.
  • De volgende stap binnen het gedachtegoed van Klasse PRO, waaronder de 21 st Skills, krijgt dit jaar verder vorm. We zien op het eind van het jaar groepsdoelen en databorden terug in de groep.
  • Humanitas is een nieuwe partner waarmee we “shoulder to shoulder”optrekken.
  • Vergroten van de vaardigheden op het gebied van directe instructie model. Uitleg over DIM model klik hier.
  • De leerkrachten hebben weet van het gedachtegoed van de executieve functies en kunnen dit inzetten in hun dagelijkse praktijk. Men weet de vertaalslag te maken naar hoogbegaafdheid.
  • Er wordt op een planmatige manier gezorgd voor een onderwijskundige afstemming binnen de behoefte van de leerlingen.Preventief: alle leerkrachten werken via het HGW parcours. Curatief: alle leerkrachten hebben de leerlingen met extra zorg in beeld. Het tegemoet komen hieraan gebeurt in de blokuren.

 

In het schooljaar 2015 -2016 hebben we hard gewerkt aan een nieuwe visie op ons onderwijs. De visie wordt toegelicht in een ”PLAN ON A PAGE ”. Het is een geweldige uitdaging voor de leerkrachten en een geweldige kans voor de leerlingen. Aan ons om nu samen met ouders en kernpartners deze visie werkelijkheid te laten worden. Laten we stralend en vol vertrouwen aan een toekomst bouwen.