Doelen en streefbeelden

Alles over onze doelen en streefbeelden

 • Continue aandacht en verbetering van opbrengsten met name op het gebied van rekenen en taalverzorging. Uit ervaring blijkt dat wanneer wij heldere doelen stellen, resultaten analyseren, de onderwijstijd effectief inzetten, een beredeneerd aanbod presenteren en goede instructie geven, dit leidt tot een verbetering van de onderwijsresultaten bij leerlingen. Teambreed volgen we de cursus EDI. Onderbouwleerkrachten werken aan de verdere implementatie van de leerlijnen ‘jonge kind’.
 • Op onze school kunnen we effectief omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en werken we continu aan onze kwaliteitszorg. We werken daartoe onder andere met onze nieuw gevormde kwaliteitskringen en de plusklas in de bovenbouw voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 • Het eigenaarschap van de kinderen is vergroot door het gebruik van een portfolio. Het gesprek met de leerling verschaft ons informatie, versterkt de relatie en stelt ons in staat om samen te kijken naar passende leerdoelen, een afgestemd leerproces en de noodzakelijke ondersteuning. Op onze school bieden we daarnaast in de bovenbouw (vanaf groep 6) rekenen, taal en spelling niet meer alleen aan met een methode, maar ook met behulp van Snappet.
 • Het leerling- en oudertevredenheidsonderzoek wordt afgenomen.
 • We hebben een innovatief vernieuwend karakter; de inrichting is gestoeld op onze visie waarbij we thematisch werken bij wereldoriënterend onderwijs met behulp van ‘TopOntdekkers’ en klassendoorbrekend waar nodig met behulp van pedagogisch medewerkers.
 • Continuering van creatief blok.
  • Op vrijdagmiddagen wordt er voor de groepen 3 t/m 8 een creatief blok verzorgd door leerkrachten. Kinderen kunnen zich inschrijven voor verschillende leuke workshops met diverse thema’s. Er is keuze uit bijvoorbeeld beeldende vorming, dans, koken, drama, tekenen, gym en 21st century skills. Vervolgens werken ze drie weken lang aan project.
 • Stevige focus op beweging en sport en gezonde voeding. We zorgen dat er bewegingsruimte voor onze leerlingen binnen de school is, zowel letterlijk als figuurlijk. We maken hierbij gebruik van de inzet van de vakleerkracht gym in de gymlessen, tijdens de lessen én tijdens pauzemomenten.
 • Deelname aan het Goed Worden Goed Blijven+ project van de PO-Raad.
 • Actieve inzet van de leerlingenraad.

Wilt u meer lezen over onze school?

Bekijk dan alle nieuwsberichten.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details