MR

Medezeggenschapsraad

De Caleidoscoop heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze raad, bestaande uit ouders en personeelsleden, beslist mee én geeft advies over allerlei zaken die met de school te maken hebben. De MR komt meerdere keren per jaar samen om te vergaderen. De notulen worden hierna openbaar gemaakt.

Notulen van eerdere vergaderingen

Notulen MR 14-05-2024 Download
Notulen MR 06-02-2024 Download
Notulen MR 03-10-2023 Download
Notulen MR 28-03-2023 Download
Notulen MR 20-12-2022 Download
Notulen MR 04-10-2022 Download
Notulen MR 12-07-2022 Download
Notulen MR 02-12-2021 Download
Notulen MR 30-09-2021 Download
Notulen MR 14-01-2021 Download
Notulen MR 19-11-2020 Download
Notulen MR 24-09-2020 Download

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details