Meer harmonie in de samenleving

Beste ouder/verzorger,

Onze school doet mee aan het programma Meer Harmonie in de Samenleving. Dit programma staat voor structurele en duurzame muzikale ontwikkeling voor kinderen op de basisschool. Naast de reguliere wekelijkse muziekles biedt het programma een naschools extra aanbod waarbij de nadruk ligt op het samen muziek maken en samen muziek beleven. Voor deze periode van donderdag 4 november t/m donderdag 16 december tussen 15:00 – 16:00 is voor de groepen 5 tot en met 7 het extra aanbod beschikbaar van de blazersklas.

Het aanbod is gratis en staat onder begeleiding van een professionele en gediplomeerde vakdocent van de muziek- en dansschool SMK. Wekelijkse deelname aan het aanbod is niet verplicht maar wel gewenst!

Voor meer informatie en/of inschrijven bezoek onze website.

De inschrijving start maandag 4 oktober tot en met vrijdag 15 oktober. Op maandag 18 oktober ontvangen alle ingeschreven leerlingen een bevestiging van doorgang.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details