De website is momenteel in onderhoud. De door u gewenste informatie kan ontbreken.
Voor eventuele vragen kunt u ons telefonisch bereiken op 045 – 5 25 11 96 of per mail op directie.rkbsdecaleidoscoop@movare.nl

Schooltijden

Groep 1, 2 Tijden
Maandag, dinsdag en donderdag 8.30 – 14.45
Woensdag 8.30 – 12.15
Vrijdag  8.30 – 12.00

 

Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 Tijden
Maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag 8.30 – 14.45
Woensdag 8.30 – 12.15

 

 

Het binnenkomen om 8.20u.

Om 8.20u luidt de eerste bel, dan start de inlooptijd. Binnen deze inlooptijd worden leerlingen geacht om in hun klas te gaan zitten. Ouders hebben in deze tijd de ruimte om een korte mededeling te doen aan de leerkracht of een afspraak te maken. Om 08.30u start de les.

 

Organisatie van de pauze.

Bij een continurooster is overblijven een samenwerking tussen directie en teamleden. De directie en teamleden dragen zorg voor de organisatie en praktische uitvoering van de lunchpauze: eten en spelen. Het eten zal in de klassen onder toezicht van de leerkracht plaatsvinden. Het spelen gebeurt op het schoolplein onder toezicht van de teamleden.

 

 

Kleine pauze Tijden
Groep 1 t/m 4 10.00 – 10.15
Groep 5 t/m 8 10.20 – 11.35
 De buitenwacht bestaat in de kleine pauze uit leerkrachten.

 

Lunch pauze Tijden
Groep 1 t/m 4 12.30 – 12.45
Groep 5 t/m 8 12.20 – 12.35

 

Grote pauze Tijden
Groep 1 t/m 4 12.00 – 12.30
Groep 5 t/m 8 12.35 – 13.05
 De buitenwacht bestaat uit drie teamleden.

 

Organisatie van de lunch.

Lunchen:

De leerlingen nemen zelf een lunchpakket mee naar school.

Er is de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding uw kind op te geven voor schoolmelk. Deze zal vlak voor het eten in de klas worden uitgedeeld en komt uit een koeling.

De kinderen lunchen onder verantwoording van de leerkracht. Het eten is een lesgebonden activiteit en duurt 15 minuten. Onder het eten wordt er voorgelezen, school t.v. gekeken of een andere ontspannende activiteit aangeboden.

 

Bij het nuttigen van de lunch horen een aantal regels of manieren die de leerkrachten en kinderen toepassen. Dit zijn:

Iedereen begint op hetzelfde moment met eten na een moment van stilte,

 • Netjes eten en drinken.
 • Blijven zitten onder het eten en drinken.
 • Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken.
 • Tafels worden schoongemaakt.
 • Wachten totdat iedereen klaar is met eten.
 • Overgebleven etenswaren worden weer mee naar huis genomen.

 

Buitenspelen:

Na de lunch gaan de kinderen naar buiten.

Dit kan met materiaal van school maar uiteraard mag er ook altijd b.v. een springtouw van thuis worden meegenomen

We willen streven naar actief spel van de kinderen.

 

Slecht weer:

Bij slecht weer kunnen de kinderen in de klas spelen met extra materialen en tevens wordt er door de teamleden gebruik gemaakt van het smartboard.

Tijdens het overblijven worden de school– en klassenregels gehanteerd.

 

 

School- en Klassenregels.

Wij, dat zijn leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers:

Regels voor de school:

 • Wij zorgen dat iedereen erbij hoort en zich veilig voelt.
 • Wij zorgen met elkaar voor rust in en om de school.
 • Wij houden met elkaar de school en de omgeving netjes.

Regels voor de klas:

 • Wij zorgen er voor dat iedereen rustig zijn werk kan doen.
 • Wij luisteren naar elkaar.
 • Wij gaan zorgvuldig om met de materialen van de school en van de ander.

Regels voor de omgeving:

“stop” zeggen als iets niet goed gaat.

problemen lossen we pratend op.

ook op het plein gaan we vriendelijk met elkaar om.

 

 

Pleinwacht en pleinregels.

Tijdens het buiten spelen van de kinderen zijn er voldoende personen op het plein als begeleiding.

 

 

Algemeen:

De leerlingen moeten toestemming vragen als ze naar binnen willen gaan (bijv. naar de WC). Ze mogen niet in de klaslokalen komen. Leerlingen dienen voorafgaand aan het spelen naar het toilet te gaan of direct aansluitend bij het naar binnen gaan. Dit heeft te maken met de brandveiligheid c.q. het ontruimingsplan.

De groepen 1 t/m 8 blijven buiten totdat de bel gaat.

 

 

Talud en grasveldje.

Niet gebruiken vanaf november t/m maart/april

Niet gebruiken bij slecht weer. Dit wordt kenbaar gemaakt middels een rode vlag. Deze wordt neergezet door de pleinwacht.

Als het een groene vlag is, mag het wel.

Voor half negen mogen de leerlingen niet op het talud spelen.

 

 

Veiligheid.

Medicijnen

Er worden geen medische handelingen verricht en in principe geen medicijnen toegediend. Van deze regel kan worden afgeweken als blijkt dat de medicijnen dienen te worden toegediend op tijdstippen dat de ouders hiertoe niet in staat zijn. De ouders/verzorgers dienen dan het formulier “Verstrekken van medicijnen op verzoek” in te vullen en te ondertekenen.

Er zal worden gelet op allergie en medicijngebruik, maar voor de gevolgen van eventueel wel of niet toedienen van medicijnen of nuttigen van voedsel dat allergische reacties oproept is de school plus bijbehorende coördinatoren niet aansprakelijk.

E.H.B.O.

Voor kleine ongevallen hebben wij op diverse plekken E.H.B.O. boxen staan. Daarnaast zijn er verschillende leerkrachten in het bezit van een geldig BHV en/of EHBO diploma. Zij helpen bij ernstige ongevallen.

Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan tijdens de schooltijd geldt met enkele aanpassingen ook voor de lunchpauze. Bij calamiteiten zullen de leerlingen die binnen zijn naar buiten lopen o.l.v. de leerkracht naar de afgesproken plaats. De leerlingen die buiten zijn worden verzameld door de leerkracht die naar buiten gaat – ook bij de afgesproken plaats.