Functies

Directie 

De directie bestaat uit een directeur.

Dhr. Bert Gubbels is als aanspreekpunt voor ouders, kinderen, diverse instantie’s en belangstellenden aanwezig.

 

 

Leerkrachten 

De school telt op het moment 21 leerkrachten, waarvan een deel parttime werkt. Zij verzorgen het daadwerkelijk onderwijs binnen de diverse groepen. Er is ook een vakleerkracht muziek.

 

 

Intern Begeleider 

Op onze school is dat juffr. Anja Florie. Zij begeleidt de leerkrachten bij het uitvoeren van de zorgverbreding op onze school.

Met hulp van de Intern Begeleider en de eigen groepsleerkracht zullen kinderen met leer- en/of gedragsproblemen op een zo goed mogelijke manier begeleid worden. Zij hebben ook de verantwoordelijkheid voor de orthotheek.

 

Coördinator Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 

Op onze school is dit juffr. Yvette Gubbels. Zij zorgt voor de invoering van de computer binnen de huidige onderwijssituaties.

Deze leerkracht begeleidt, motiveert, stimuleert en informeert de overige leerkrachten bij de invoering van computer ondersteund onderwijs. Het beheer is ondergebracht bij SKOOL automatisering. Dit schooljaar wordt zij hierbij ondersteunt door Dhr. Jeroen Schipper.

 

 

LB-leerkrachten

Een LB-leerkracht levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs. Tevens levert deze leerkracht bijdragen aan de schoolorganisatie  en is verantwoordelijk voor professionalisering. Bij ons op school hebben de navolgende leerkrachten een LB-functie: Ellis Geurten (gespecialiseerd leerkracht groepen 1 en 2, VVE, coördinator website en facebookpagina school), Yvette Gubbels (ICT), Shirley Driessen (coördinator onderbouw, taal-leesspecialist), Simone v Lubeck (coördinator bovenbouw).

 

 

Bedrijfshulpverleners (BHV) EHBO en ontruimingen 

Juffrouw Nicole Geilenkirchen, juffrouw Marlie Sijstermans, juffrouw Yvette Gubbels, juffrouw Shirley Driessen en juffrouw Anja Florie.

 

 

Onderwijsbegeleiding

De intern begeleider en de groepsleerkracht kunnen bij de begeleiding en/of verwijzing van leerlingen met leer- en gedragsproblemen ondersteund worden door een deskundig adviseur. Op onze school wordt deze functie vervuld door: Trix Dewever.

 

 

Logopediste 

Zij zal leerlingen met spraak-, taal-, stem-, gehoorproblemen onderzoeken en waar mogelijk helpen op school.

De logopediste is: Ivonne Erens-Klücken.

 

 

De schoolarts 

De jeugdgezondheidszorg heeft als taak om de ontwikkeling van uw kind te volgen en tijdig te signaleren als er iets mis dreigt te gaan met de gezondheid. Tevens worden adviezen gegeven over gezonde leefwijzen om de gezondheid te bevorderen.

Gedurende de basisschoolperiode vinden drie gezondheidsonderzoeken plaats. Bij de vaststelling wanneer uw kind in aanmerking komt voor een gezondheidsonderzoek of de DTP-BMR inentingen zijn drie gegevens belangrijk, namelijk: – het geboortejaar van uw kind; – het schooljaar; – het kalenderjaar. Wilt u nog extra informatie, dan kunt u contact opnemen met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundigen 045-5268969 (ma t/m wo). Het CJG Brunssum-Onderbanken is gevestigd aan de Rumpenerstr 4a, 6443 CD Brunssum.