De website is momenteel in onderhoud. De door u gewenste informatie kan ontbreken.
Voor eventuele vragen kunt u ons telefonisch bereiken op 045 – 5 25 11 96 of per mail op directie.rkbsdecaleidoscoop@movare.nl

Functies

Directie

Rachelle Buursen-Slagter is als directeur de hele week het aanspreekpunt voor ouders, kinderen, diverse instantie’s en belangstellenden aanwezig.

 

Leerkrachten 

De school telt op het moment 19 leerkrachten, van wie een deel parttime werkt. Zij verzorgen het onderwijs binnen de diverse groepen.

 

Pedagogische medewerkers

De school heeft 3 pedagogische medewerkers, zij ondersteunen in diverse lesactiviteiten en in de pauze momenten. Tevens zijn zij de leidsters van de BSO De Caleidoscoop onderdeel van Humanitas.

 

Onderwijs ondersteunend personeel

Onze school heeft 1 conciërge Alain Nieuwenhuysen, twee vrijwilligers en 1 administratieve medewerkster Loes Martens.

 

Intern Begeleider 

Op onze school is Martin Wijshijer de intern begeleider. Ook Shirley Driessen en Simone van Lubeck zijn leerkrachten met zorgtaken. Martin, Shirley en Simone begeleiden de leerkrachten bij het uitvoeren van de zorgverbreding op onze school.

Met hulp van Martin, Shirley, Simone en de eigen groepsleerkracht zullen kinderen met leer- en/of gedragsproblemen op een zo goed mogelijke manier begeleid worden.  Zij hebben ook de verantwoordelijkheid voor de orthotheek.

 

Coördinator Informatie en Communicatie Technologie (ICT) 

Op onze school zijn dit Karin Beij en Yvette Gubbels. Zij zorgen voor de invoering van de digitale leermiddelen binnen de huidige onderwijssituaties.

Deze leerkrachten begeleiden, motiveren, stimuleren en informeren de overige leerkrachten bij de invoering van computer ondersteund onderwijs. Het beheer is ondergebracht bij SKOOL automatisering. Hier worden zij ondersteund door Jeroen Schipper.

 

LB-leerkrachten

Een LB-leerkracht levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs. Tevens levert deze leerkracht bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering. Bij ons op school hebben de navolgende leerkrachten een LB-functie: Yvette Gubbels (ICT), Shirley Driessen (coördinator onderbouw, taal-leesspecialist), Simone v Lubeck (coördinator bovenbouw).

 

Bedrijfshulpverleners (BHV) EHBO en ontruimingen 

Nicole Geilenkirchen,  Marlie Sijstermans,  Yvette Gubbels,  Shirley Driessen, Rachelle Buursen-Slagter, Willeke Jurjens en Marina Roemkens.

 

Onderwijsbegeleiding

De intern begeleider en de groepsleerkracht kunnen bij de begeleiding en/of verwijzing van leerlingen met leer- en gedragsproblemen ondersteund worden door een deskundig adviseur. Op onze school wordt deze functie vervuld door: Trix Dewever.

 

Logopediste 

Zij zal leerlingen met spraak-, taal-, stem-, gehoorproblemen onderzoeken en waar mogelijk helpen op school.

 

De schoolarts 

Onze schoolarts is Huub Creemers.

De jeugdgezondheidszorg heeft als taak om de ontwikkeling van uw kind te volgen en tijdig te signaleren als er iets mis dreigt te gaan met de gezondheid. Tevens worden adviezen gegeven over gezonde leefwijzen om de gezondheid te bevorderen.

Gedurende de basisschoolperiode vinden drie gezondheidsonderzoeken plaats. Bij de vaststelling wanneer uw kind in aanmerking komt voor een gezondheidsonderzoek of de DTP-BMR inentingen zijn drie gegevens belangrijk, namelijk: – het geboortejaar van uw kind; – het schooljaar; – het kalenderjaar. Wilt u nog extra informatie, dan kunt u contact opnemen met de jeugdarts of de jeugdverpleegkundigen T 088-8805033 / 088-8805204 (bereikbaar: ma. t/m vr. van 8.30-12.30 uur). GGD Brunssum is gevestigd aan de Prins Hendriklaan 376, 6443 AE Brunssum.