Volledige heropening school

Beste ouders/verzorgers,

Het kabinet heeft op 19 mei jl. bekend gemaakt, dat het basisonderwijs vanaf 8 juni onder voorwaarden weer volledig open kan gaan. Ons schoolbestuur volgt het protocol van de PO-raad en de richtlijnen van RIVM.

 

Wij gaan dus vanaf 8 juni voor voltijd onderwijs aan alle leerlingenop maandag, dinsdag, donderdag én vrijdag.
Hierbij vragen wij jullie aandacht voor bijgevoegde brief (zie bijlage).

Wij willen jullie aanvullend graag vragen om jullie kinderen vanaf komende maandag, zoveel als mogelijk en net zoals jullie tot nu toe hebben gedaan, zelfstandig naar school te laten komen. Mochten jullie je kind(eren) toch moeten brengen, kom dan het liefst alleen (één ouder), houd afstand en blijf zo kort mogelijk bij de uitgangen (poorten en straat) staan.
Bedankt voor jullie samenwerking en begrip.

Met vriendelijke groet, namens het gehele team,
Rachelle Buursen-Slagter

1920052-infobrief-voor-ouders