Corona update

Beste ouders / verzorgers,

 

Graag geven wij u informatie over hoe wij omgaan met het sluiten van onze school en het onderwijs/huiswerkmaatregelen.

Dit betreft een unieke situatie zoals die nog nooit in Nederland is voorgekomen. Een kant-en-klaar praktisch antwoord is niet voorhanden. Wij vragen dan ook om elkaars begrip.

Wij begrijpen dat u thuis geen schoolse setting kunt creëren, tegelijkertijd kunt u zich voorstellen dat wij, net zoals u, samen continuïteit willen verzorgen in het onderwijs. Deze ochtend is ons team druk bezig geweest met het vormgeven van ideeën voor thuisonderwijs en met de opvang van kinderen van wie de ouder(s) in vitale beroepen werken.

Voor ons is het deze ochtend steeds duidelijker geworden voor welke kinderen wij opvang moeten bieden en hoe wij het onderwijs de komende drie weken vorm gaan geven.
Via de groepsleerkracht wordt u over het onderwijs op de hoogte gehouden. Dit gezien de diversiteit van lesstof en de (vertrouwde) relatie die leerkrachten met ouders/verzorgers hebben. Het is aan te bevelen dat u de mail van school in de gaten houdt.
Dagelijks tussen 12.00 uur en 15.00 uur heeft onze school een contactmoment (telefonisch / email) voor ouders en / of leerlingen met dringende vragen.

Structuur en ritme zijn fijn, maar ontspan en heb het vooral fijn samen.
Wat wij jullie op het hart willen drukken is het volgende: wij hebben hier niet voor gekozen, dit is niet voor altijd. Het gaat er nu niet om dat u de kinderen deze drie weken op een optimale manier bijschoolt, het is vele malen belangrijker dat jullie de weken goed doorkomen. Focus je daarop.

Let goed op elkaar!

Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor de manier waarop u omgaat met deze situatie.

Met vriendelijke groet,
namens het hele team van BS De Caleidoscoop
Rachelle Buursen-Slagter