Corona update 17-3-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen is onze school gesloten.

Voor kinderen van wie ouders werken in een sector die tot de vitale beroepen behoren, wordt opvang gerealiseerd.
De lijst van cruciale beroepen vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Laat ons weten op welke data u van bovenstaande regel gebruik wilt maken, dan kunnen we hier rekening mee houden.
Voor alle andere ouders geldt dat we uw kinderen niet meer mogen opvangen.

Tevens blijft voor alle bezoekende kinderen gelden dat zij niet ziek mogen zijn, waarbij het criterium aangescherpt is dat ook koortsvrije kinderen die aan het hoesten of snotteren zijn niet kunnen worden opgevangen.

Wij zullen u bij gewijzigde richtlijnen of belangrijke mededelingen zoveel mogelijk rechtstreeks benaderen via de Isy en mail.

Met vragen kunt u bij ons telefonisch en via mail terecht.
Leerkrachten zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij dringende vragen via de mail tussen 12.00 en 15.00 uur bereikbaar. Op woensdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Deze maatregelen gelden op dit moment tot 6 april.
Hopende u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
namens het voltallige team van BS De Caleidoscoop
Rachelle Buursen-Slagter